Tin tức - Hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023

23/03/2024

Chiều ngày 12/3, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã công bố kết quả xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 (viết tắt là PII - Provincial Innovation Index), sau một năm xây dựng. Bộ chỉ số PII cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế, xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

A table with numbers and lettersDescription automatically generated

Bảng 1. Bảng thứ hạng và điểm số PII của các địa phương năm 2023

Theo kết quả phân tích, đánh giá (sau khi đã được chuyên gia quốc tế độc lập đánhgiá), Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất, đạt 62.86 điểm, Cao Bằng là địa phương có điểm số thấp nhất, đạt 22.18 điểm.

Trong 10 địa phương dẫn đầu, có 5 thành phố trực thuộctrung ương là Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, và 5 địa phươngcó công nghiệp phát triển là Bắc Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Quảng Ninh, và Thái Nguyên.

Trong 10 địa phương dẫn đầu, có 4 địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng (HàNội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh), 3 địa phương thuộc vùng Đông Nam bộ (Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương), 1 địa phương thuộc vùng Trung du và miền núiphía Bắc (Thái Nguyên), 1 địa phương thuộc vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung(Đà Nẵng) và 1 địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ).

Tỉnh Khánh Hòa xếp hạng thứ 31 trên 63 tỉnh thành về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023.

A diagram of a hexagon with colored lines and numbersDescription automatically generated

Hình 1. Điểm số các trụ cột PII của tỉnh Khánh Hòa.

A screenshot of a tableDescription automatically generated

Bảng 2. Các chỉ số điểm mạnh, điểm yếu của tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả đánh giá cho thấy sự phù hợp, tương đồng giữa kết quả PII với thực trạng phát triển KT-XH của các địa phương. Các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu là các địa phương có điều kiện tự nhiên và địa lý thuận lợi (tập trung ở các vùng Đồng bằng SôngHồng, Đông Nam bộ), có ngành công nghiệp-xây dựng, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trongcơ cấu kinh tế, tập trung các khu công nghiệp, có cơ sở hạ tầng phát triển và có hoạt động KH,CN&ĐMST mạnh mẽ. Ngược lại, các địa phương thuộc nhóm cuối là các địa phương còn hạn chế trong phát triển KT-XH, có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên chưa thuận lợi chophát triển và ứng dụng KH,CN&ĐMST vào phát triển KT-XH (tập trung ở các vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc).

Theo vùng KT-XH, các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam bộ có kết quả PII 2023 tốt hơn nhiều so với các địa phương thuộc vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc. Các địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao có kết quả PII tốt hơn nhiều so với các địa phương có thu nhập bình quân đầu người thấp.

Kết quả PII 2023 cho thấy các địa phương cần tập trung có các giải pháp cải thiện đối với các trụ cột đầu vào hiện có kết quả còn kém như Trình độ phát triển của doanhnghiệp, Trình độ phát triển của thị trường, Vốn con người và Nghiên cứu và phát triển.Trong hai trụ cột đầu ra, trụ cột Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ cũng cần đượcquan tâm cải thiện trong những năm tới.

Bộ chỉ số PII cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển KT-XH dựa trên KH,CN&ĐMST của từng địa phương. Việc so sánh trực tiếp giữa các địa phương chỉ mang tính tương đối, không phải là mục đích chính của bộ chỉ số bởi mỗi địa phương có các điều kiện, đặc điểm khác nhau và có định hướng phát triển khác nhau. Nói cách khác, bộ chỉ số PII cung cấp căn cứ khoa học và cung cấp các minh chứng về điểm mạnh, điểm yếu, về các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để phát triển KT-XH dựa trên KH,CN&ĐMST của từng địa phương.

Ngọc Thịnh


Tin cùng chuyên mục