Mentor Nguyễn Tấn Huy 

0902 878 757 – tanhuymentor@gmail.com

+ Chủ tịch HĐQT CÔNG TY CP VBI

+ Phó Viện Trưởng Viện Phát Triển Doanh nhân Việt Nam

+ Phó TGĐ LYND Holdings

+ Tổng TK Liên Hiệp Khoa Học Doanh Nhân VN

+ Chủ tịch HĐ cố vấn Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt

+ Phó CT CLB Doanh Nhân Chữ Thập Đỏ

+ Phó CT Liên Hiệp Phát Triển Kinh tế  Và Giáo Dục

+ Giám Đốc Trung Tâm HL Kỹ Năng thế hệ trẻ