Thông tin liên hệ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

Email: thanhnt0108@gmail.com

Phone: 0905010304 

Email: myroses_hn@yahoo.com

Phone: 0935053575 

Email: nguyendinhmaiqn@gmail.com

Phone: 0977405980 

Email: lehai158@yahoo.com

Phone: 0918691941 

Email: lenam060690@gmail.com

Phone: 0389959476 

Nội Dung Liên Hệ

  Crystabaya hân hạnh là đối tác chiến lược của TechFest Vùng 2022 và đơn vị cung cấp khách sạn cho các đại biểu, quan khách. Diễn giả… tham gia hội nghị này tại Nha Trang.

  Muốn biết thêm thông tin đặt phòng khách sạn, xin liên lạc Nguyễn Trúc Lan 091 8557833 phụ trách Crystabaya.

   

   

   

  Đặt phòng ngay