Ông Dương Linh là thạc sĩ luật học (Đại Học Birmingham – Vương Quốc Anh), luật sư quốc tế với trên 20 năm kinh nghiệm, giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao và đã dẫn dắt các dự án về sáng tạo – đổi mới và chuyển đổi số (tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và cấp toàn cầu) tại các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau (Diageo, Mead Johnson Nutritrion và Align Technology)