Dời thời gian tổ chức Chương trình Techfest 2022

Dời thời gian tổ chức Chương trình Techfest 2022

Chiều 21-7, ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về kế hoạch tổ chức Chương trình Techfest vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại TP. Nha Trang.
Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.
Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.
Tại cuộc họp, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình bày dự thảo kế hoạch chi tiết tổ chức chương trình; vấn đề kinh phí tổ chức, huy động nguồn xã hội hóa cũng được xem xét. Đặc biệt, chương trình đã thay đổi thời gian tổ chức, từ ngày 29 và 30-7 chuyển sang ngày 19 và 20-8 theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ để trùng với các hoạt động Techfest trên toàn quốc.
Ông Lê Hữu Hoàng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chi tiết; thống nhất dời thời gian tổ chức Chương trình Techfest vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sang ngày 19 và 20-8. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp tất cả nội dung liên quan gửi về Sở Tài chính để tính toán kinh phí thực hiện trước ngày 30-7 và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5-8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.