Thể Loại Cuộc Thi

Cuộc thi tìm kiếm  tài năng đổi mới sáng tạo – Tỉnh Khánh Hòa và  khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên năm 2022 tại Khánh Hòa

 

Đối tượng tham gia

l. Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh đề ra trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và dự kiến có triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2.Ðối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày đăng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

3. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNÐMST).

Lĩnh Vực Cuộc Thi

1. Ðối tượng thi có thẻ đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dich vụ.

2. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của Tỉnh và các ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi có ứng dụng công nghệ như: công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ Sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng.

Hồ sơ đăng kí dự thi

 Hồ sơ dự thi bao gồm 1 bộ, được trình bày bằng tiếng việt , không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao gồm:

a)  Phiếu đăng kí dự thi gồm theo mẫu

b) Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu đính kèm (Mẫu 1-2);

c)  Sản phẩm, mô hình, hình ảnh, phim ảnh, tài liệu kèm theo (nếu có).

d) Mẫu hồ sơ thi  và thông tin về đăng kí về cuộc thi Thời hạn đăng kí và tiếp nhận hồ sơ

e) Thời hạn nhận hồ sơ dự thi 

 

[THÔNG BÁO] HẠN CHÓT NỘP VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ THI CUỘC THI “TÌM KIẾM TÀI NĂNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH KHÁNH HÒA VÀ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ – TÂY NGUYÊN NĂM 2022”.

 

Chương trình Cuộc thi 💎“Tìm kiếm tài năng KN ĐMST…”sẽ tiếp tục nhận hồ sơ tham dự đợt 2 đến 🔴17h00 NGÀY 07/08/2022 🔴.

Với các vòng thi nối tiếp diễn ra dự kiến:

🌟Bán kết online sẽ diễn ra trước ngày 15/08/2022🌟Chung kết sẽ được tổ chức trực tiếp vào 13h00 ngày 19/08/2022 tại Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú Nha Trang.

Các đội vào chung kết sẽ nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn như:

🌟Tham gia Pitching kết nối các nhà đầu tư, các giải thưởng giá trị…, gian hàng trưng bày tại Techfest Khánh Hòa

🌟Các gói hỗ trợ Ươm tạo – thương mại hóa sản phẩm, Cố vấn khởi nghiệp, gói chuyển đổi số và 💥 được lựa chọn tham gia dự thi TECHFEST Quốc gia 2022💥

👉🏼 Đăng ký ngay tại:

Link: https://forms.gle/U3kjUZLVXV2Rm4ZAA

👉🏼 Đăng ký tham dự chung kết cuộc thi + Chương trình kết nối đầu tư… + Vinh danh 10 Hợp tác xã ĐMST tiêu biểu:

Link: https://forms.gle/aLK8A9TjGroYMMvR8

👉🏼 Liên hệ hỗ trợ:
🔴 Hotline: (0258) 3878089/ 3878057/ 093 5910386
🔴 Email:

vccikhanhhoa@gmail.com

nsic.vccikhanhhoa@gmail.com.

Các vòng thi

 • Vòng sơ khảo: Hội đồng Giám khảo xét tuyển các hồ sơ dự thi để lựa chọn Iựa và chọn các hồ sơ xuất sắc tham gia vào vòng bán kết.
 • Các hoạt động hỗ trợ: Tổ chức tập huấn về kĩ năng thuyết trình, 14p kế hoạch; kết nối cố vấn cho các tổ chức, nhóm Cá nhân, Cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự án chọn tham gia vào vòng bán kết.
 • Vòng bán kết: Hội Đồng giám khảo xét tuyển các Hội Đồng thi để lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tham gia vào vòng Chung kết. Ðại diện các tác giả của hồ sợ dự thi dự án chọn từ vòng sơ khảo sẽ thuyết trình và trả lời câu hỏi trước hội đồng Giám khåo, các nhà đầu tư, khán giả.
 • Các hoạt động hỗ trợ: Tổ chức tập huấn về kỹ năng thuyết trình; lập kế hoạch cho các tổ chức, nhóm Cá nhân, Cá nhân Có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vào vòng Chung kết.
 •  Vòng Chung kết: Hội đồng giám khảo lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tương ứng với cơ cấu giải thưởng. Đại diện các tác giả của dự thi được lựa chọn từ vòng bán kết sẽ thuyết trình và trả lời câu hỏi trước Hội Đồng Giám Khảo , Các nhà đầu tư theo thể lệ trình bày không quá 3 phút, hỏi và trả lời không quá 7 phút.

 Ban tổ chức, ban thư kí, hội động giám khảo cuộc thi

Thừa lệnh của trưởng ban TechFest 2022 VÙNG NAM TRUNG BỘ TÂY NGUYÊN tại thành Phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức TechFest Khánh Hòa phân công nhiệm vụ Lãnh đạo VCCI Khánh Hòa làm trưởng ban Tổ chức cuộc thi và VCCI Khánh Hòa chủ trì cuộc thi, phối hợp vs NATEC, NSSC và các tiểu ban, đơn vị liên quan.

Các Phó ban và thành viên trong các làng TechFest như Làng Giáo Dục, Nông nghiệp chuyển đổi số, . .., (f) Cố vấn khởi nghiệp quốc gia và các Doanh Nhân thành đạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các khu vực.

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi được sử dụng con dấu của các cơ quan công tác để điều hành các hoạt động của Ban tổ chức cuộc thi hoặc ủy quyên cho phó ban sử dụng con dấu của cơ quan tổ chức để điều hành các Ban Tổ Chức.

1.Ban thư ký do trưởng Ban chức cuộc thi quyết định thành lập, có nhiệm vụ giúp Ban tổ chức triển khai các hoạt động của cuộc thi.

2, Hội Đồng Giám khảo do Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi quyết định gồm: giao diện quỹ đầu tư, Các trưởng ban TechFest, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nhân thành đạt, nhà khoa học; chuyên gia Cố vấn khởi nghiệp.

3.Hội Đồng Giám khảo có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức xem xét, đánh giá các hội thi..

4, Thành viên ban tổ chức, ban thư kí và Hội Đồng giám khảo cuộc thi không được tham  gia cuộc thi.

Tiêu chí chấm diểm dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

 • Tính đổi mới sáng tạo ý tưởng ,dự án.
 • Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của ý tưởng dự án.
 • Mô hình, kế hoạch kinh doanh hoàn thiện của ý tưởng, dự án.
 • Mức độ tác động và nghĩ về kinh tế – xã hội của ý tưởng, dự án mang lại.
 • Nguồn lực thực hiện ý tưởng, dự án.
 • Khả năng thuyết trình đối với vòng chung kết.
 •  Các tiêu chí khác liên quan đến tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng dự án.
 • Quy chế chấm thi, nội dung và thang điểm cụ thể do Ban Tổ chức cuộc thi quy định.

Ðánh giá, xếp loại ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Vòng sơ khảo: 2 bước

 • Bước 1: Ban Thư rà soát hồ sơ đảm bảo điều kiện đăng kí dự thi về nội dung và hình thức;
 • Bước 2: Hội Đồng Giám khåo xem xét, đánh giá từng hồ sơ dự thi theo thang diểm do Ban Tổ chức cuộc thi quy dinh.
 • Vòng bán kết: Hội Đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi tác già có hồ sơ thi vào vòng bán kết theo thang điểm do Ban Tô chức Cuộc thi quy định và tổ chức theo hình thức tập luyện.
 • Vòng chung kết: Hội Đồng Giám khào xem xét, dánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi cùa đại diện tác giå có hồ sơ dự thi vào vòng chung kết theo thang diêm do Ban Tổ chức cuộc thi quy định tổ chức theo hình thức trực tiếp.

Căn cứ kết quả Hội Đồng giám khảo vòng chung kết, cơ quan thường trực cuộc thi đề nghị Ủy ban Nhân Dân tỉnh KHánh Hòa

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi

 • 02 Giải Nhất. (01 giải cho các tường trên dịa bàn Khánh Hòa Và 01 giải cho khu vực ), Dưới 25 triệu đồng/ giải
 • 02 Giải Nhì. (01 giải cho các ý tưởng trên địa bàn Khánh Hòa và 01 giåi cho khu vực)Dưới 20 triệu đồng/ giải
 • 02 Giải ba.Dưới 15 triệu đồng/ giải
 • 03 Giải khuyến khích.Dưới 5 triệu đồng/ giải