Về chúng tôi

Trang thông tin này được lập với mục đích tạo không gian kết nối, chia sẻ thông tin, cung cấp giải pháp hướng đến mục tiêu cuối cùng là cung cấp các dịch vụ để cùng nhau xây dựng thành công các dự Dự án khởi nghiệp cũng như Dự án đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trang thông tin được quản lý, vận hành bởi Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa. Tất cả các ý tưởng về khởi nghiệp hoặc đổi mới sáng tạo đều được chúng tôi tiếp nhận để hỗ trợ ươm tạo hoặc cung cấp các giải pháp tư vấn phù hợp nhất nhờ mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh, quốc gia và toàn cầu.

Ngày hôm nay, trong thế giới rộng lớn này, các bạn có thể bắt đầu kế hoạch cho một dự án khởi nghiệp hay đổi mới sáng tạo ở bất kỳ đâu nhưng, nếu cảm thấy phù hợp chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tại đây - Thành phố Nha Trang.

Đội ngũ chuyên gia
Đối tác của chúng tôi